01/12/1626, 8

01/12/1626, 8

8 Dr. Pynacker is teruggekeerd uit Algiers en heeft een begin gemaakt met het verslag van zijn reis. Hij zal morgen verder rapporteren.