02/12/1626, 9

02/12/1626, 9

9 Haultain antwoordt op de brief van HHM d.d. 16 nov. dat het afzinken van enkele schepen in het Scheurtje [Kanaal van Mardijck] wel goed zou kunnen werken.
Hij moet Marinus Hollaer hiernaartoe sturen om met vertegenwoordigers van de Amsterdamse Admiraliteit te bespreken wat het best gedaan kan worden.