02/12/1626, 1

02/12/1626, 1

1 Dirck van Osnabrugge, korporaal in de ruitercompagnie van Ernst Casimir, is met twee ruiters op verkenning uitgestuurd.
Hem is 50 gld. toegekend en de ruiters elk 12 gld.