02/12/1626, 10

02/12/1626, 10

10 Paulus Buijs, Pieter Moerbeeck en Jacob Sibrantsen krijgen octrooi gedurende vijftien jaar voor een watermolen, mits het een nieuwe uitvinding betreft.
Voor eenzelfde periode en op dezelfde voorwaarde krijgt Macarius Nusbaum octrooi voor een koren- en watermolen.
Het octrooi dat de Engelsman Fran├žois Rous op 1 nov. 1623 is verleend voor de uitvinding van een molen is hernieuwd voor de duur van twintig jaar vanaf heden.