02/12/1626, 11

02/12/1626, 11

11 De RvS heeft in zijn reactie van 19 nov. op het 16 nov. ontvangen schrijven van de gedeputeerden te Emden geadviseerd het halen van levensmiddelen voor het platteland van Kleef nog uit te stellen totdat de vijand de handel voor de neutralen heropent.
HHM stellen op dit punt het nemen van een resolutie uit, maar inzake de overige onderwerpen besluiten zij conform het advies van de Raad. In de eerste plaats zal aan Kleef worden geschreven dat men de stad de lijst opzegt vanwege het voortdurende en met geweld gepleegde bedrog. Alleen de uitlevering van Daniel van Deventer, pleger van de fraude, kan de opzegging voorkomen. In de tweede plaats zal aan de officiers van konvooien en licenten in Nijmegen, Arnhem en Grave worden bericht schepen niet verder dan tot Nijmegen, IJsseloord en Grave te laten varen. Alleen de vaartuigen die ladingen hebben voor Schenkenschans ['s-Gravenwaard], Emmerik [Emmerich], Rees of Gennep mogen doorvaren, maar moeten daar onmiddellijk lossen en mogen niet blijven liggen. In de derde plaats zal men zich niet bemoeien met de vordering van contributie door de hertog van Palts-Neuburg in de Kleefse steden.