02/12/1626, 12

02/12/1626, 12

12 HHM lezen de schriftelijke versie van hetgeen de hertog van Candale gisteren te berde heeft gebracht.
De memorie gaat ook naar de RvS.