02/12/1626, 13

02/12/1626, 13

13 Admiraal Reael schrijft d.d. Vlissingen 20 november.
Vereist geen resolutie.