02/12/1626, 2

02/12/1626, 2

2 Gemeld wordt dat Z.Exc. tevreden is over de tekst van de brief aan de Franse koning inzake D'Estiaux.
De brief wordt aldus verzonden.