02/12/1626, 3

02/12/1626, 3

3 Adriaen Brants, gewezen tweede klerk van de Rotterdamse Admiraliteit, verzoekt in deze functie te mogen terugkeren.
HHM blijven bij het vonnis van de gedelegeerde rechters.