02/12/1626, 4

02/12/1626, 4

4 Boekdrukker Jan Janssen uit Arnhem heeft de Historia Reidani1 overhandigd en biedt aan nog meer exemplaren te leveren.
Hem is voor het ene exemplaar 12 gld. toegekend, maar het aanbod van meer exemplaren is afgeslagen.

1 Het betreft: Everhard van Reyd , Voornaemste gheschiedenissen inde Nederlanden ende elders beschreven, vanden jare 1566 totten jare 1583, in 't korte, ende van dien tijdt tot het jaer 1601, in 't langhe. Arnhem, 1626.