02/12/1626, 5

02/12/1626, 5

5 Nicolaes de Theonville, ruiter in de compagnie van ritmeester Bax, verzoekt vergoeding van door hem geleden schade.
De RvS zal disponeren.