02/12/1626, 7

02/12/1626, 7

7 Twee raden ter Admiraliteit te Rotterdam compareren en hebben eerst mondeling en vervolgens schriftelijk financiƫle ondersteuning verzocht. Ook overhandigen zij een deductie van de stad Dordrecht waarin wordt gesproken over een betere bewaking van de rivieren tussen Holland en Zeeland.
HHM zullen over beide kwesties morgen een besluit nemen.