03/12/1626, 1

03/12/1626, 1

1 De RvS heeft geadviseerd de ambtlieden van de Overbetuwe, de Nederbetuwe en de Tielerwaard voor het breken van het ijs vanaf IJsseloord tot 's- Gravenwaard en daarvandaan tot Gorinchem naar verhouding hetzelfde toe te staan als eerder is afgesproken met die van de Veluwe.
De heren van Holland zullen dit nader onderzoeken.