03/12/1626, 4

03/12/1626, 4

4 De gecommitteerden tot de conferentie met de graaf van Oost-Friesland zullen hem aanzeggen dat HHM enkele van hun gedeputeerden te Emden hebben ontboden en de bespreking uitstellen totdat die zijn aangekomen.