03/12/1626, 7

03/12/1626, 7

7 Rode en Schaffer rapporteren dat Jan Loos aanbiedt te Luik of Aken [Aachen] namens het land de licenten te innen van goederen die van Keulen of andere neutrale plaatsen worden vervoerd naar het gebied van de vijand.
Tegen de tijd dat de licenten weer zijn opengesteld zal dit aanbod nader worden besproken. Loos wordt een bedrag van 75 gld. toegekend.