03/12/1626, 10

03/12/1626, 10

10 Bij de beraadslaging over het plakkaat van retorsie hebben de gedeputeerden van Holland verklaard dat hun principalen het willen handhaven.
De heren is verzocht de kwestie nader te bestuderen om verschil in besluitvorming per provincie te voorkomen.