03/12/1626, 11

03/12/1626, 11

11 De officiers van de vier nieuwe Engelse regimenten hebben verzocht zelf hun schulden te mogen betalen. Calandrini zou dan moeten worden gelast de bij apostille van 27 nov. en daaropvolgende resolutie van de RvS opgelegde korting van 260 gld. op hun ordonnanties niet door te voeren.
HHM laten deze zaak ter dispositie van de RvS.