03/12/1626, 14

03/12/1626, 14

14 Twee gecommitteerde raden van de Amsterdamse Admiraliteit compareren en geven te kennen dat het College Gijsbert Steens vanwege fraude in Gelderland had doen oppakken om naar Amsterdam gebracht te worden. De momber in die provincie heeft dit echter verhinderd en gezegd dat niemand daar mag gevangennemen. De raden verzoeken HHM de Admiraliteit te helpen bij de handhaving van haar jurisdictie.
HHM wachten met een besluit tot morgen.
De raden kondigen aan dat de Admiraliteit bereid is met de pachters van het kwart der konvooien en licenten in liquidatie te treden. Ook zullen zij per omgaande laten weten wat de door L'Eremite buitgemaakte suiker heeft opgebracht en wat er met die opbrengst is gedaan.