03/12/1626, 2

03/12/1626, 2

2 De ambtlieden van de Overbetuwe en de Nederbetuwe verzoeken de 50 gld. die zij maandelijks voor de bevelvoering over de redoutes hebben genoten, te mogen houden.
HHM willen het advies van de RvS vernemen.