03/12/1626, 3

03/12/1626, 3

3 Geweldige Stakenbeeck verzoekt vergoeding van schade en smartengeld vanwege het hem aangedane geweld door personeel van de Franse ambassadeur.
Aangezien de heren van Holland hebben verklaard dat het Hof van Holland al heeft toegezegd over deze zaak informatie te zullen nemen, laten HHM het erbij.