03/12/1626, 5

03/12/1626, 5

5 Jacob Duijfhuis dringt opnieuw aan zich buiten hechtenis te mogen begeven teneinde zijn zaak te regelen.
Dit wordt hem toegestaan mits hij tot tevredenheid van fiscaal Van den Broeck garandeert binnen veertien dagen weer op de Voorpoort te verschijnen. Deze toestemming onderbreekt de in gang gezette uitvoering van zijn vonnis niet.