03/12/1626, 8

03/12/1626, 8

8 Rantwijck en Lyclema rapporteren dat Hendrick van Nassau voorrang verzoekt bij de confiscatie van het markizaat van Bergen op Zoom.
HHM laten het erbij en geven hem een bedrag van 125 gld. eens.