05/12/1626, 14

05/12/1626, 14

14 Op diens verzoek wordt Jan van Dalen, griffier van de Krijgsraad, over het lopende jaar 1626 50 gld. eens toegekend.