05/12/1626, 16

05/12/1626, 16

16 De heren die gisteren zijn gecommitteerd tot het overleg over het breken van het ijs in de Waal hebben gerapporteerd dat het van IJsseloord naar Schenkenschans ['s-Gravenwaard] en vandaar naar Gorinchem 26 uur gaans is en dat de ondersteuning verhoudingsgewijs gelijk moet zijn aan die voor de Veluwe.
De gedeputeerden van Holland hebben de zaak in beraad gehouden.