05/12/1626, 17

05/12/1626, 17

17 HHM lezen het advies dat de RvS 2 dec. heeft opgesteld naar aanleiding van hun resolutie van 1 dec. over het achterstallige traktement van Courtomée. Als HHM het verzoek van de markies toestaan, vreest de RvS dat andere officiers ook dergelijke vorderingen komen doen. De markies heeft daartegen ingebracht dat andere officiers niet de beloften zijn gedaan zoals aan hem in 1622 en dat hij geen traktement verzoekt als kolonel of kapitein, maar als luitenant-generaal van de Franse troepen.
De stukken gaan voor een berekening en nader advies nog eens naar de RvS.