05/12/1626, 18

05/12/1626, 18

18 Generaalmeester Jacques van Nispen komt binnen en overhandigt het voor de Kleefse raden bestemde antwoord inzake de munt te Huissen.
De tekst zal worden bestudeerd.