05/12/1626, 3

05/12/1626, 3

3 Pieter Allerts van Kesteren verzoekt weer als luitenant te worden aangesteld.
HHM laten appointeren dat hij de Rotterdamse Admiraliteit , die hem van deze functie heeft ontheven, moet benaderen.