07/12/1626, 9

07/12/1626, 9

9 La Louette verzoekt een akte te mogen ontvangen waarin staat dat hij is benoemd tot raad van de ambassadeur van HHM in Frankrijk. Hij heeft daartoe een concept opgesteld dat HHM hebben gelezen.
Essen en Noortwijck zullen de tekst bestuderen.