07/12/1626, 4

07/12/1626, 4

4 Vanwege de strenge en aanhoudende vorst heeft Z.Exc. laten weten tegen een mogelijke invasie troepen te gaan verzamelen.
De ontvanger-generaal is opgedragen het nodige geld in voorraad te houden.