07/12/1626, 6

07/12/1626, 6

6 In een van de Staten van Utrecht ontvangen brief d.d. 23 nov. wordt opnieuw gevraagd graaf Willem van Nassau bij Z.Exc. aan te bevelen voor de vacante ruitercompagnie van de hertog van Brunswijk.
Met een beslissing wordt nog gewacht.