07/12/1626, 7

07/12/1626, 7

7 De ambassadeur van Frankrijk compareert en verzoekt voor de laatste maal kapitein Villetard in zijn functie te herstellen.1
HHM hebben hem geantwoord dat de zaak nader zal worden onderzocht.

1 Zijn in het Frans gestelde propositie van deze strekking is geïnsereerd in S.G. 3185.