08/12/1626, 1

08/12/1626, 1

1 Thomas Scherper meldt dat de Admiraliteit in het Noorderkwartier hem zijn schip niet teruggeeft, ondanks het schrijven van HHM van 10 november.
HHM zullen de Admiraliteit nogmaals schrijven over deze zaak te berichten, zij had dit niet zo lang behoren uit te stellen.