08/12/1626, 10

08/12/1626, 10

10 Die van Schijndel verzoeken hun hop in dezerzijds steden te mogen aanbieden.
Op grond van het op 30 okt. besproken advies van de RvS over een soortgelijk verzoek van die van Heusden is besloten dat elkeen zijn hop naar steden in de Republiek mag brengen. Voorwaarde is wel dat HHM een akte wordt overhandigd waaruit blijkt dat de Infanta het aanbod van eigen gewas ook aan weerskanten toestaat.