08/12/1626, 2

08/12/1626, 2

2 Een door de generaals van de konvooien en licenten ingeleverd voorstel om de zuivering van de binnenlandse paspoorten beter te regelen is gelezen en wordt de heren van Holland ter hand gesteld.
De Zeeuwse Admiraliteit schrijft d.d. 26 nov. nogmaals over haar grote moeilijkheden en verzoekt HHM opnieuw om passende financiƫle ondersteuning. Naar aanleiding van dit rekest verklaren de gedeputeerden van Holland dat hun principalen in beraad zijn over zowel de tekorten van de Admiraliteitscolleges als de oorlog te water.
De Hollandse gedeputeerden wordt verzocht bij hun principalen aan te dringen op een correcte besteding van de opbrengsten van konvooien en licenten. Aan de door de generaals en de pachters van de konvooien en licenten ingediende remonstranties, zoals die inzake de zuivering van de paspoorten, moet goed de hand gehouden worden. Bij een goed gebruik van de financiƫle middelen zullen de [overige] provincies ook eerder bereid zijn de oorlog te water te financieren en de tekorten van de Admiraliteiten aan te vullen.