08/12/1626, 3

08/12/1626, 3

3 Jan Dirxen Deucht en biersteker Jan Gerritsen van den Broeck betogen dat het op 9 maart aan Compaen verleende pardon hem nog niet kon worden bekendgemaakt.
Het pardon zal met nog vier maanden vanaf heden worden verlengd. Schaffer heeft bezwaar laten aantekenen.