08/12/1626, 4

08/12/1626, 4

4 De gedelegeerde rechters in de zaak van de Rotterdamse Admiraliteit schrijven d.d. 4 dec. dat hun vacatie-, reis- en verblijfkosten niet zijn inbegrepen in de gerechtskosten. Van de gerechtskosten gemaakt in verband met de aanhoudingen, het verblijf der gevangenen op de Voorpoort, de dagvaardingen, de insinuaties, de inventarisaties, de taxaties en de boden zullen zij Rosa een overzicht laten opsturen naar fiscaal Van den Broeck. De rechters vragen zo spoedig mogelijk betaling van hun vacatiegelden.
Wat het punt van de gerechtskosten aangaat laten HHM het erbij. Zij zullen de Rotterdamse Admiraliteit schrijven haar ontvanger ordonnantie te verlenen teneinde de rechters te betalen uit de opbrengsten van de vonnissen.