08/12/1626, 5

08/12/1626, 5

5 Naar aanleiding van een schrijven van de Generaliteitsrekenkamer d.d. 28 nov. is besloten een overzicht te verstrekken van alle bij vonnis in beslag genomen partijen in de zaak van de Rotterdamse Admiraliteit . De rekenmeesters kunnen dan de rekening van ontvanger Vroesen beter opnemen. Uit hun aantekeningen bij dergelijke partijen zal dan blijken dat hun inspectie correct is geweest. De rekenmeesters zullen ook een staat krijgen van de bedragen die de veroordeelden moeten betalen teneinde die in de ontvangsten te verantwoorden. De Rekenkamer zal worden gemaand het opnemen van Vroesens rekening te bespoedigen. De Rotterdamse Admiraliteit zal worden geschreven voor de bedragen die Vroesen schuldig zal blijven diens borgen aan te spreken.