08/12/1626, 6

08/12/1626, 6

6 Ontvanger Johan van IJck is gemachtigd in het geval eerdere leningen worden opgezegd die te vervangen door nieuwe. Degenen die hun geld opeisen moeten wel onder ede verklaren dat zij dat eerder ten behoeve van de Admiraliteit hebben verschaft.