08/12/1626, 7

08/12/1626, 7

7 De Admiraliteit te Rotterdam klaagt dat bij resolutie van 28 nov. wordt opgedragen het door konvooimeester Alers voorgeschoten bedrag aan hem terug te betalen terwijl het College bij HHM om financiƫle ondersteuning moet bedelen.
Aan de gedeputeerden van het Kwartier van Nijmegen zal worden geschreven Alers te betalen en het bedrag af te trekken van hetgeen zij de Admiraliteit nog aan subsidie schuldig zijn.