08/12/1626, 9

08/12/1626, 9

9 Van Haga is een brief d.d. 3 okt. ontvangen die geen resolutie vereist.