09/12/1626, 4

09/12/1626, 4

4 De Oost-Indische Compagnie te Dieppe legt zich niet neer bij de uitspraak van de gedelegeerde rechters van 20 juni 1625. Daarom zal men Languerack de besluiten die tussen 7 mei en 25 juni 1625 over deze zaak zijn genomen toesturen. Hij kan daaruit dan putten als hij de VOC tegen de Compagnie van Dieppe zou moeten verdedigen.