09/12/1626, 1

09/12/1626, 1

1 In plaats van Adriaen Nicolai1 nomineren de Staten van Zeeland d.d. Middelburg 20 nov. mr. Johan Ingelsen, raad van Vlissingen, als gecommitteerde raad ter Admiraliteit te Rotterdam .
Commissie zal worden gedepêcheerd. Ingelsen heeft de eed afgelegd.

1 Mr. Adrianus Nicolaï was secretaris van de Admiraliteit in Zeeland. Bedoeld wordt dus waarschijnlijk mr. Cornelis Nicolaï , sinds 1608 raad ter Admiraliteit te Rotterdam.