09/12/1626, 2

09/12/1626, 2

2 De Rotterdamse Admiraliteitsraden Colster en Sluis hebben vernomen dat zij door bepaalde personen worden beschuldigd en willen weten of dat klopt. Tevens verzoeken zij de timmerman van de Admiraliteit, Salomon Janssen, in hun aanwezigheid te horen.
Besloten is Janssen te ontbieden.