09/12/1626, 3

09/12/1626, 3

3 Slachmulder en Van Berckel doen verslag van hun bezigheden inzake de uitwisseling van de gevangenen.
Hun is verzocht het rapport schriftelijk in te dienen.