10/12/1626, 6

10/12/1626, 6

6 Op grond van het rapport van Essen en Noortwijck over het op 7 dec. gelezen verzoek van La Louette is besloten dit in nader beraad te houden.