10/12/1626, 8

10/12/1626, 8

8 HHM zullen Joachimi schrijven opnieuw te proberen decharge gedaan te krijgen van de op hun krediet voor de Engelse koning gesloten lening ten behoeve van Mansfeld.