10/12/1626, 2

10/12/1626, 2

2 De RvS wordt gemaand Moulert, die nog steeds niet is verschenen, te ontbieden en de klachten over hem te behandelen.