10/12/1626, 3

10/12/1626, 3

3 Cathalina van der Graeff en Arent van der Graeff verzoeken gevolmachtigden met wie de liquidatie en vereffening van de boedel van eerstgenoemde kan worden afgehandeld.
Alvorens te beslissen willen HHM eerst de door burgemeester Van der Graeff gestelde borg zien.