10/12/1626, 4

10/12/1626, 4

4 De RvS zal worden aangespoord zijn advies over de door de heren van Holland aangevoerde punten betreffende de monstering in te brengen.