11/12/1626, 1

11/12/1626, 1

1 Consul Henrick Muilman recommandeert de goederen die zich bevinden in de door Moins opgebrachte schepen en die Genua toebehoren, te restitueren.
Zijn schrijven is de gedeputeerden van de Amsterdamse Admiraliteit overhandigd; zij zullen erop toezien.
Dezelfde gedeputeerden dringen ter vergadering nogmaals aan op financiƫle ondersteuning.
HHM antwoorden dat zij een besluit zullen nemen zodra de afgevaardigden van de overige Admiraliteiten zijn gearriveerd.
Inzake Gysbert Steens wachten HHM ook met een resolutie. Eerst zullen de artikelen van het plakkaat uit 1597, waaraan is gerefereerd, worden bestudeerd. Die van Gelderland zullen de status questionis formuleren.